En stor energi-omställning sker  just nu med en övergång till ett fossilfritt och förnyelsebart samhälle


Med god kunskap inom energiområdet generellt och elkraftsystemet specifikt kan jag bidra med min kompetens till både företag, myndigheter och offentliga sektorn i den pågående samhällsomvandlingen

 Mina tjänster - svaret på Era frågor

NÄTKAPACITET

Hur stark är elnätet?

Vilket utrymme finns i elnätyet för nya el-intensiva industrier?

Hur mycket el kan matas in i elnätet?


KOSTNADER

Vad betalar jag för ?

Nätkostnad, elkostnad, skatter, moms. Hur hänger allt detta det ihop?

UTBILDNING/INFORMATION

Hur fungerar elsystemet?

Hur sätts elpriset?

ENERGIOMSTÄLLNING

Vad innebär den pågående energiomställningen?

Vad förändras?

Vars förändras det

När och hur sker förändringen?

SÄKERHET

Varför är elen så oerhört viktigt i samhället?

Vad är viktigt att tänka på ur ett säkerhetsperspektiv?

Elberedskap, 


UTBILDNING/FÖRELÄSNING

Behöver Ert företag/organisation en grundläggande bild eller djupare kunskap av hur energimarknaden hänger ihop och fungerar?KontaktBesöksadress: Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå


Postadress: Mästerlotsvägen 4, 973 42 Luleå, Sverige

info@mgbenergyconsulting.se


www.mgbenergyconsulting.se

Hitta mig

Besöksadress: Kyrkogatan 13 Luleå, Sverige

Postadrerss: Mästerlotsvägen 4, 973 42 Luleå, Sverige

Copyright © Alla rättigheter förbehållna