Om mig och min bakgrund

40 ÅR INOM VATTENFALL


Jag har arbeta med vattenkraft i närmare 12 år och elnät 28 år samt varit chef och i företagsledningar i 30 år.

SAMMANFATTNING


Produktionsdirektör, Vattenfall Vattenkraft AB drygt 9 år. 

Tre driftcentraler och dess stödjande avdelningar.

Säkerhets- och Marknad ansvarig Vattenfall Vattenkraft AB 2 ½ år.

Medlem i Vattenfall Vattenkrafts AB´s företagsledning 11 ½ år.

Vattenfall Vattenkraft AB, 8700 MW, 33 TWh/år (55 vattenkraftstationer i Lule-, Skellefte-, Ume-, Ångerman-, Indals-, Gimån, Dal-, Göta älv)


Chef Nätplanering Vattenfall Eldistribution AB 3 år.

Investrings- och underhållsplaneringen i Sverige, 0,4 - 13o kV.

Medlem i Vattenfall Eldistribution Elnät ledningsgrupp


Nätchef Vattenfall Norrnät AB 5 år

Marknadschef Vattenfall Norrnät AB 5 år

Utvecklingschef Vattenfall Norrnät AB 5 år

Vattenfall Norrnät AB omfattar Vattenfalls elnät i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 0,4 - 130 kV

Medlem i Vattenfall Norrnäts ledningsgrupp 15 år


Arbetsuppehåll för studier 1986-1990, civ ing Industriell Ekonomi.


Vattenfall Norrbotten, arbete ute i fält (driftarbete, linjearbete, ställverksbyggnad, kontrollanläggning) 5 år


Styrelsearbete i flera olika bolag.

Många olika uppdrag i branschorganisationen Svensk Energi/Energiföretagen Sverige.

Medlem i SMHI´s insynsråd
Hitta mig

Besöksadress: Kyrkogatan 13 Luleå, Sverige

Postadrerss: Mästerlotsvägen 4, 973 42 Luleå, Sverige

Copyright © Alla rättigheter förbehållna